PAD6312-BTFS
系统概述:
       机器视觉应用之体积测量称重一体机由动态检重秤, 体积测量系统和自动条码扫描器组成。在高速作业的物流领域,轻松实现快速精准的动态称重和体积测量。摄像头随时监控包裹运行,扫描条形码调取该包裹的运输、测量数据,实现运输全过程控制及监控。
       此应用提高了物流行业的自动化水平和工作效率,改变物流行业劳动密集型产业,大幅减少行业内的人力成本,使行业进入了新物流时代。
系统架构图:                                                                                                                   
系统说明: